Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASREKISTERI

Tämä on FINFRINGE ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.12.2019. Viimeisin muutos 29.11.2023.

Rekisterin nimi

FINFRINGE ry:n asiakastietorekisteri

 

Rekisterinpitäjä

FINFRINGE ry

Itäinen rantakatu 60 a C 55

20810 Turku
Y-tunnus 2909247-1

 

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Toiminnanjohtaja Kristina Vahvaselkä, +358400711237

FINFRINGE ry puheenjohtaja Sami Rannila 

Sähköpostit muotoa etunimi@finfringe.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on FINFRINGE ry:n

 • Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
 • Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
 • Tilastolliset analysoinnit
 • Asiakas- ja jäsen- sekä markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.
 • Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja –tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jokin seuraavista

 • henkilön suostumus
 • sopimus
 • lakisääteinen velvoite
 • oikeutettu etu

Rekisteri sisältää henkilötietoja FINFRINGE ry:n nykyisestä sekä potentiaalisesta asiakaskunnasta.

 

Rekisterin tietosisältö

FINFRINGE ry:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Yhteystietoja (Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Lippujen tilaushistoria ja muut asiakkuutta koskevat tiedot
– Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
– Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kertyvät asiakkaalta itseltään, yhteistyötahoilta tai julkisista yritys- ja yhteisöyhteystiedoista. Tiedot kerätään lipunoston yhteydessä, jolloin myös asiakkaalle ilmoitetaan tietojen tallentumisesta rekisteriin.

 

Evästeiden käyttö

 • Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen.
 • Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen ja poistaminen (selain ja muut valinnat) saattavat vaikuttaa heikentävästi kyseisen verkkopalvelun toiminnallisuuteen ja käyttökokemukseen.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ilman lupaa kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

 

FINFRINGE:n lipunmyyntikanavana toimiva Eventio Oy on rekisterinpitäjä niiden henkilötietojen osalta, joita kerätään Evention kautta tapahtuvan lipunmyynnin yhteydessä. Kun lipunmyynti tapahtuu FINFRINGE:n omassa myyntipisteessä Evention järjestelmän kautta, toimii rekisterinpitäjänä FINFRINGE. FINFRINGE luovuttaa Eventiolle henkilötietoja myydessään lippuja Evention järjestelmän kautta.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme asiakastietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tuntemistietoja säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääsääntöisesti kaksitoista kuukautta tietojen keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme asiakkaita kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojensa ajantasaisuuden.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköiset tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten viestien lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin rekisteriasioita hoitaviin henkilöihin.